Blog

Hva baserer du teknologi investeringene dine på? 

Det er et av mine favorittspørsmål når jeg sitter i møter med bedrifter i inn og utland. For hvordan vet du/dere egentlig om dere trenger 30 eller 50 møterom i dine nye lokaler? Eller hvordan vet du/dere hvor mye areal som bedriften faktisk har behov for? Vet du/dere forresten hva slags videokonferanseutstyr eller rom typer brukerne foretrekker?(Det handler i stor grad om de ansatte også) Hvor mange stillerom vs møterom?

Det er jo i grunn et aldri så lite "lurespørsmål" Faktum er at de fleste selskaper har veldig lite datagrunnlag når de gjør investeringer for sine nye kontor lokaler. De har ofte konsulenter og rådgivere som prøver å gi dem råd og innsikt(Det er bra det, men hva baserer de rådene sine på?).

Det er flere bedrifter som faktisk går rundt å teller mennesker 2-3 ganger om dagen i 3-6 måneder for å få litt innsikt på arealutnyttelse, møteromsutnyttelse etc. Men har du 1500 ansatte fordelt på 7 etasjer så er dette en ganske så tidkrevende og derav kostbar jobb, samtidig som vedkommende skal gjøre tellingene må vedkommende samle dette i en eller annen rapport(Excel?) og deretter analysere denne dataen. Og gir det egentlig et riktig bilde?

Bildet er hentet fra google

Deretter skal det gjøres interne spørreundersøkelser for å finne ut teknologibehovet, skal dere da spørre 1500 ansatte? eller bare et fåtall?

Tror du det er dyrt å investere i teknologi? - Har du sjekket hva det koster å ha dårlig arealutnyttelse?

Bildet er hentet fra google

La meg ta et eksempel. En bedrift I Oslo Omegn har bestemt seg for å leie noen nye og mer moderne kontorlokaler for å tiltrekke seg de beste hodene og få en bedre profil. (De skal nå ha 2500kvm)

i Oslo omegn er leieprisen på f.eks 3000kr pr kvm pr år. Deretter kommer fellesutgifter, strøm, møbler osv. Men la oss ta et utgangspunkt på 3000kr pr kvm pr år.

2500kvm x 3000,- kr = 7.5 millioner kroner pr år.

Bedriften har meget lite data i forkant flyttingen, men velger å implementere f.eks Neowit sin platform og sensordata i etterkant for å gjøre kontoret mer effektivt, fjerne ghostmeetings, tilrettelegge for aktivitetsbaserte arbeidsplasser og gjøre at booking av møterom og sitteplasser blir mer effektivt. Deretter tar ledelsen ut en rapport som viser at de har i snitt siste 3 måneder hatt en arealutnyttelse på 60%!

Hva hvis bedriften hadde hatt denne dataen tidligere? Hva hvis de kunne nøyd seg med 2000kvm og fremdeles hatt kun 70% arealutnyttelse. (greit å ha litt ekstra for vekst)

Men ved å spare 500kvm hadde bedriften bespart 1.5 million kroner hvert år som heller kunne bli brukt på de ansatte for teambuilding, eller andre nyttige investeringer! (Du får forøvrig j*** mye teknologi for det beløpet)

Er dere opptatt av bærekraft? Da burde dere ta med det i regnestykket også!

Bildet er hentet fra Forbes

Det sies at ca 40% av C02 utslippet i verden kommer fra eiendom, derav kvadratmeterne. Så kan du begynne å regne selv uten at jeg trenger å skrive mer om dette.

"Action speaks louder than words!"

Her er ihvertfall kort oppsummert hvordan vi i Neowit jobber med problemstillingen:

Nok for denne gang! Her er det helt sikkert mye skrivefeil, men regner med at dere skjønner budskapet=)