Blog

Hvordan bruke Cisco Videokonferanse som sensor for innsikt på arbeidsplassen.

I dagens raskt skiftende arbeidslandskap har integreringen av smarte teknologier blitt essensiell for å optimalisere arealutnyttelse og øke produktiviteten. Neowit, den bransjeledende plattformen for smarte bygg, revolusjonerer måten bedrifter utnytter sitt eksisterende Cisco videokonferanseutstyr. Ved å gjøre disse endepunktene om til smarte sensorer, gir Neowit bedrifter muligheten til å ta datadrevne beslutninger, maksimere arealeffektivitet og bidra til en bærekraftig fremtid.

Utnyttelsen av Kraften i Cisco Videokonferanseutstyr: Neowits innovative tilnærming eliminerer behovet for kostbare people counting-enheter, som vanligvis koster mellom 1000 og 2500 dollar. I stedet kan bedrifter dra nytte av sitt eksisterende Cisco videokonferanseutstyr som multifunksjonelle smarte sensorer. Disse endepunktene fanger opp sanntidsdata om enhetsstatus, rombelegg og luftkvalitet, og gir en omfattende oversikt over arbeidsplassens dynamikk.

Enhetsstatus: Alltid oppdatert Ved å integrere Cisco videokonferanseutstyr i Neowits smarte byggplattform får bedrifter verdifulle innsikter i enhetsstatus. Du får øyeblikkelig vite om endepunktene dine er online og fungerer, og sikrer sømløs kommunikasjon og samarbeid til enhver tid. Slutt på tid bortkastet på feilsøking; hold deg tilkoblet og produktiv med Neowits sanntids-overvåkning av enheter.

Mennesketelling: Maksimer arealeffektiviteten Kostnadsbesparelsene ved å bruke Cisco videokonferanseutstyr som smarte sensorer utvides til sporingsfunksjonen for rombelegg. Neowits plattform kan nøyaktig telle antall personer til stede i møterom, slik at du enkelt kan optimalisere arealutnyttelsen. Ta informerte beslutninger om plassfordeling, romstørrelser og behovet for ekstra møterom basert på faktisk bruksdata.

Luftkvalitet: Frisk luft Forbedre velferden til arbeidsstyrken med Neowits luftkvalitets-overvåkning. Cisco videokonferanseutstyr kan måle essensielle luftkvalitetsparametere, og fremme et sunnere og mer bærekraftig arbeidsmiljø. Ved å forstå luftkvalitets-trender, kan bedrifter implementere målrettede forbedringer og sikre ansattes komfort og produktivitet.

Bærekraft: En gevinst for alle Utover kostnadsbesparelsene og økt effektivitet representerer Neowits integrering med Cisco videokonferanseutstyr en bærekraftig løsning. Ved å gjenbruke eksisterende endepunkter reduserer bedrifter elektronisk avfall, minimerer karbonfotavtrykk og bidrar til en grønnere fremtid. Valget av Neowits smarte byggplattform åpner muligheter for en mer miljøbevisst arbeidsplass.

Konklusjon: Neowits integrering av Cisco videokonferanseutstyr som smarte byggsensorer viser kraften i innovasjon ved å transformere tradisjonell teknologi til bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. Ta i bruk fremtidens arbeidsplassadministrasjon med Neowit, hvor datadrevne beslutninger møter miljøbevissthet, og før din bedrift mot større effektivitet, produktivitet og en lysere fremtid.

Investér i den bærekraftige veien fremover med Neowits smarte byggplattform i dag og legg grunnlaget for en mer effektiv, miljøvennlig arbeidsplass.

WebexThumbnail